• niedz.. maj 26th, 2024

Ceref.pl

Blog podatkowy - Najlepsze porady dla podatnika

Uproszczona księgowość

W obliczu rosnącej złożoności finansowej, przedsiębiorcy poszukują uproszczonych rozwiązań księgowych, które oszczędzają czas i zasoby. Księgowość uproszczona oferuje tę możliwość, eliminując potrzebę prowadzenia zaawansowanych ksiąg rachunkowych i umożliwiając skupienie się na podstawowej działalności. Dostępna głównie dla małych przedsiębiorstw, stanowi atrakcyjną alternatywę do pełnej księgowości, łącząc prostotę z efektywnością. W tym kontekście, zrozumienie kluczowych różnic i kryteriów dostępności staje się niezbędne dla wyboru optymalnej ścieżki finansowej.

Kluczowe wnioski:

 • Księgowość uproszczona to ewidencja podatkowa, która umożliwia firmie oszacowanie podstaw opodatkowania, wyliczenie podatków i zaliczek oraz sporządzenie odpowiednich deklaracji podatkowych.
 • W przeciwieństwie do pełnej księgowości, księgowość uproszczona jest prostsza i mniej czasochłonna, nie wymaga prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania regularnych sprawozdań finansowych.
 • Księgowość uproszczona jest dostępna dla małych przedsiębiorców, którzy nie przekraczają określonych progów obrotów.
 • Formy księgowości uproszczonej obejmują podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz kartę podatkową.
 • Pełna księgowość, z drugiej strony, jest bardziej rozbudowana i kompleksowa, potrzebna dla większych przedsiębiorstw lub tych o skomplikowanej strukturze organizacyjnej.

Czym jest księgowość uproszczona?

Księgowość uproszczona, zwana także małą księgowością, to forma ewidencji podatkowej, która umożliwia prowadzenie prostszych i mniej formalnych zapisów finansowych. W przypadku księgowości uproszczonej nie ma konieczności prowadzenia pełnej dokumentacji księgowej, jak w przypadku pełnej księgowości.

W księgowości uproszczonej firma może prowadzić jednolitą ewidencję przychodów, kosztów i rozrachunków, bez konieczności prowadzenia osobnej ewidencji księgowej dla każdego rodzaju operacji. Jest to mniej skomplikowane i wymaga mniejszej liczby formalności.

Kto może prowadzić księgowość uproszczoną?

Księgowość uproszczona jest dostępna dla małych przedsiębiorców, którzy nie przekraczają określonych progów obrotów. W Polsce obowiązują następujące limity obrotu, które umożliwiają prowadzenie księgowości uproszczonej:

 • Księga przychodów i rozchodów (PKPiR): przychody netto za poprzedni rok obrotowy nie mogą przekroczyć równowartości w walucie polskiej 2 000 000 euro.
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie mogą przekroczyć równowartości w walucie polskiej 2 000 000 euro.
 • Karta podatkowa: przychody za rok podatkowy nie mogą przekroczyć równowartości w walucie polskiej 100 000 zł.

Jeśli przedsiębiorczy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę partnerską, spółkę jawna lub spółkę cywilną osób fizycznych spełniają powyższe warunki, mogą zdecydować się na prowadzenie księgowości uproszczonej.

Porównanie księgowości uproszczonej i pełnej

Oto główne różnice między księgowością uproszczoną a pełną:

 • Formalności: Księgowość uproszczona wymaga mniej formalności i mniej skomplikowanej dokumentacji niż pełna księgowość.
 • Dokumentacja: W księgowości uproszczonej nie ma konieczności prowadzenia rozbudowanych ksiąg rachunkowych i sporządzania regularnych sprawozdań finansowych, które są wymagane w pełnej księgowości.
 • Koszty: Prowadzenie księgowości uproszczonej może być tańsze niż pełnej księgowości, ponieważ nie wymaga tak dużego nakładu pracy księgowej i ewentualnie można zlecić ją profesjonalnemu biuru rachunkowemu.
 • Transparency: Pełna księgowość zapewnia pełniejszy obraz finansowy firmy, co daje większą wiarygodność przedsiębiorstwa.

Wybór między księgowością uproszczoną a pełną zależy od wielu czynników, takich jak wielkość przedsiębiorstwa, złożoność operacji finansowych i potrzeby informacyjne. Warto dobrze zrozumieć różnice między tymi dwoma rodzajami księgowości i skonsultować się z ekspertem, aby dokonać najlepszego wyboru dla swojej firmy.