Ostatnie artykuły

Dieta antyhistaminowa ma na celu zmniejszenie objawów alergii. Dieta składa się z pokarmów bogatych w histaminę, co może powodować reakcję alergiczną.

Dieta przeciwhistaminowa obejmuje również pokarmy zawierające naturalne leki przeciwhistaminowe i inne substancje, takie jak wapń, magnez i witamina C, które mogą pomóc w zmniejszeniu objawów alergii.