• niedz.. lip 14th, 2024

Ceref.pl

Blog podatkowy - Najlepsze porady dla podatnika

Jak założyć działalność gospodarczą?

Jak założyć działalność gospodarczą?

W dzisiejszych czasach – zwłaszcza w cieniu pandemii – coraz więcej osób decyduje się na zerwanie z dotychczasowymi etatami i pracą dla kogoś, zamiast tego pragną sami założyć działalność gospodarczą.

Charakterystyka jednoosobowej działalności gospodarczej.

Definicje określają jednoosobową działalność gospodarczą jako działalność zarobkowa z rodzaju wytwórczej, budowlanej, usługowej, handlowej, a także poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż. Dodatkowo do takich działalności dodać można działalność zawodową, która jest wykonywania w sposób zorganizowany i ciągły.

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest często atrakcyjna dla początkujących przedsiębiorców, ponieważ jest najprostszym rodzajem firmy, co przekłada się na jej ogromną popularność, jeśli chodzi o sposób prowadzenia przedsiębiorstwa.

Taka działalność charakteryzować będzie się:

 • brakiem określonego wymaganego kapitału początkowego a także niewielkie koszty związane z rejestracją działalności;
 • szybka rejestracja oraz likwidacja przedsiębiorstwa;
 • nieskomplikowane prowadzenie księgowości;
 • sprawy mogą być prowadzenie osobiście przez przedsiębiorcę;
 • szeroka gama form opodatkowania działalności.

Kto może założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Ponieważ założenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest w miarę przystępne, co wynika z m.in. z braku określonych kapitałów początkowych oraz nieskompilowanym prowadzeniem spraw administracyjnych, jest to często wybierana forma prowadzenia przedsiębiorstwa. Do kolejnych zalet należy fakt, że jednoosobową działalność gospodarcza może założyć każdy, kto ma pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych.

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że jest to forma idealna do rozpoczęcia przygody z prowadzeniem własnej działalności. Niestety, trzeba się liczyć z brutalną rzeczywistością. Statystyki podają, a z czego mało osób zdaje sobie sprawę, około ¼ założonych firm zawiesza swoją działalność po zaledwie pierwszym roku prowadzonej działalności gospodarczej. Wynika to często z popełniania szeregu błędów i niezdawaniem sobie sprawy z ryzyka, dlatego warto, by osobą zakładającą jednoosobową działalność gospodarcza był ktoś, kto zdaje sobie sprawę z występujących wad i przeciwności. Warto, by osoba taka znała podstawowe przepisy prawne związane z opodatkowaniem a także zdawała sobie sprawę, że jest odpowiedzialna całym swoim majątkiem za liczne zobowiązania i należności.

Co jest potrzebne do założenia jednoosobowej działalności gospodarczej?

W zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej nie są wymagane ogromne nakłady kapitałowe, zamiast tego skupić się należy na rejestracji. W pierwszej kolejności wymagane jest wypełnienie stosownego formularza – CEIDG -1. Jest to wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Tam umieścić należy informacje takie jak nazwa, pod którą dany podmiot występuje na rynku, numer PESEL i numer NIP przedsiębiorcy a także miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, adres firmy, przedmiot działalności gospodarczej zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności, wybraną formę opodatkowania wybranej działalności, sugerowaną datę rozpoczęcia jednoosobowej działalności gospodarczej. Należy również uzupełnić wniosek o dane kontaktowe przedsiębiorcy takie jak adres email i numer kontaktowy. 

Warto wspomnieć, że po rejestracji swojej działalności przedsiębiorca nałożony jest obowiązkiem opłacania odpowiednich składek do ZUS, choć istnieją przypadki na ustalenie dogodniejszych preferencji.

Firma jednoosobowa – krok po kroku.

 • Określenie formy prawnej działalności gospodarczej. W tym przypadku wybór pada na jednoosobową działalność gospodarczą.
 • Wybór formy opodatkowania firmy. Warto jest wybrać odpowiednią formę dla własnej działalności, gdyż po dokonaniu wyboru mogą pojawić się różnego rodzaju ulgi. Do wyboru są cztery formy: PIT, CIT, ryczałt od przychodów oraz karta podatkowa.
 • Wybór kodów PKD. Jest to Polska Klasyfikacja Działalności, która pozwoli przedsiębiorcy na sklasyfikowanie rodzaju działalności gospodarczej;
 • Wybór biura rachunkowego.W jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca może zdecydować, czy sam pragnie prowadzić ewidencje księgową czy zlecić zadanie zewnętrznemu biuru rachunkowemu.
 • Złożenie wniosku CEIDG-1. Jest to czas rejestracji firmy.
 • Założenie konta bankowego i wyrobienie pieczątki firmowej. Na koncie bankowym będą przebiegały różnorakie transakcje, z kolei pieczątka firmowa posłuży do załatwiania formalności.

Podsumowanie.

Pozornie założenie jednoosobowej działalności może przyciągać niewielkimi ograniczeniami oraz małymi kosztami związanymi z jej prowadzeniem, lecz przyszły przedsiębiorca musi sobie zdawać sprawę z rozmaitych trudności, które mogą znacznie utrudnić prowadzenie wymarzonej własnej firmy.