• sob.. cze 15th, 2024

Ceref.pl

Blog podatkowy - Najlepsze porady dla podatnika

Mikrorachunek podatkowy – czym jest i kto musi go używać?

Mikrorachunek podatkowy – czym jest i kto musi go używać?
Mikrorachunek podatkowy – czym jest i kto musi go używać?

Mikrorachunek podatkowy

Wciąż powstają nowe rozwiązania, mające ułatwić podatnikom uiszczanie należytych opłat. Kolejną propozycją takiego rozwiązania jest mikrorachunek podatkowy, wprowadzony 1 stycznia 2020 roku. Stanowi znaczne ułatwienie w kontrolowaniu wpłat podatku.

Co to jest mikrorachunek podatkowy?

Mikrorachunkiem podatkowym nazywa się indywidualny rachunek podatkowy, który posłuży do wpłat PIT, CIT i VAT. Ważne jest to, że mikrorachunek podatkowy służy jedynie do wpłat podatku. Natomiast jakiekolwiek zwroty nadpłat i podatków realizowane będą na obowiązujących dotychczas zasadach. Warto dodać, że numer rachunku nie zmieni się nawet w przypadku zmiany adresu zamieszkania, urzędu skarbowego czy nawet własnego nazwiska. Na takim rachunku dokonać można wpłat podatków PIT, CIT oraz VAT, jednak z wyłączeniem: VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (VAT-14); podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej oraz VAT w imporcie.

Kto posiada mikrorachunek podatkowy?

Mikrorachunek podatkowy posiada każdy, kto ma numer PESEL lub NIP oraz płaci podatki. Do tych podmiotów zaliczają się również przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, forma prawna prowadzonej działalności nie ma tutaj znaczenia.

Jak sprawdzić numer swojego mikrorachunku podatkowego?

Numer mikrorachunku podatkowego można sprawdzić korzystając ze specjalnego generatora na stronie internetowej, do którego należy wpisać swój numer PESEL bądź NIP. Można również otrzymać go w dowolnym urzędzie skarbowym.

Z czego składa się mikrorachunek podatkowy?

Mikrorachunek podatkowy składa się z 26 znaków, tj.: LK10100071222YXXXXXXXXXXXX Gdzie:

 • LK oznacza liczbę kontrolną;
 • Wartość 10100071 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje ona na numer rozliczeniowy w NBP;
 • Wartość 222 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje ona na numer uzupełniający w NBP;
 • Y=1, gdy używa się numeru PESEL;
 • Y=2, gdy używa się numeru NIP;
 • Po znaku Y będzie podany PESEL lub NIP osoby posiadającej mikrorachunek;
 • Na kolejnych pozycjach będą zera uzupełnione tak, aby rachunek składał się z 26 znaków.

Na jaki rachunek wpłacać należności podatkowe w przypadku braku numeru PESEL i NIP?

Numer PESEL lub NIP są obowiązkowe dla każdego podatnika w Polsce. Co zrobić jednak, gdy podatnik wciąż czeka na decyzję o jego przyznaniu? W takim wypadku należność wpłacać należy na mikrorachunek podatkowy swojego urzędu skarbowego, zgodnie z wykazem rachunków bankowych urzędów skarbowych Krajowej Administracji Skarbowe. Wówczas w przelewie podaje się numer dokumentu, np. paszportu bądź dowodu osobistego, by urząd skarbowy mógł dokonać łatwej identyfikacji i prawidłowo rozliczyć wpłatę.

Zalety mikrorachunku podatkowego.

Posiadanie mikrorachunku podatkowego ma wiele zalet, zaliczyć do nich można:

 • Wygodny sposób opłacania PIT, CIT i VAT na jeden, stały, indywidualny rachunek, oznacza to brak konieczności wybierania oddzielnych rachunków.
 • Możliwość szybkiego sprawdzenia numeru mikrorachunku podatkowego o każdym czasie w każdym miejscu.
 • Możliwość posługiwania się tym samym mikrorachunkiem podatkowym w przypadku przeprowadzenia się bądź zmienienia siedziby firmy.
 • Nie będzie konieczne szukanie obowiązujących numerów rachunków urzędów skarbowych, co pozwoli również ograniczyć liczbę omyłkowych przelewów na niewłaściwe konta.
 • Mikrorachunek zapewnia szybszą obsługę płatności PIT, CIT i VAT, co również przełoży się na szybsze otrzymywanie potrzebnych zaświadczeń takich jak o niezaleganiu w podatkach.

Podsumowanie.

Mikrorachunek podatkowy jest ciekawym rozwiązaniem stosowanym przez coraz większą ilość przedsiębiorców. Szereg ułatwień takich jak wygodna możliwość sprawdzenia numeru czy możliwość posługiwania się tym samym numerem w przypadku przeprowadzki bądź zmienienia siedziby firmy.