• niedz.. maj 26th, 2024

Ceref.pl

Blog podatkowy - Najlepsze porady dla podatnika

Rozliczanie podatku dochodowego

Rozliczenie podatku dochodowego to coroczny obowiązek każdego podatnika, który nie tylko wymaga dokładności, ale i znajomości obowiązujących terminów oraz przepisów. W roku 2023, podatnicy stoją przed zadaniem dokonania precyzyjnego rozliczenia, mając do dyspozycji różnorodne formularze PIT, od PIT-28 do PIT-39, w zależności od źródła dochodów. Usługa Twój e-PIT od Ministerstwa Finansów oraz potencjalne konsekwencje za spóźnione złożenie deklaracji, to tylko niektóre z aspektów, które należy mieć na uwadze, planując swoje podatkowe obowiązki.

Kluczowe wnioski:

 • Ostatecznym terminem na złożenie deklaracji PIT za 2023 rok jest 30 kwietnia 2024 roku.
 • Podatnik musi złożyć deklarację PIT, jeśli uzyskał dochody w roku podatkowym 2023.
 • Rozliczenie PIT polega na przygotowaniu i złożeniu rocznej deklaracji podatkowej PIT, która jest podstawą do zapłaty podatku lub domagania się zwrotu.
 • W Polsce istnieją różne rodzaje podatku dochodowego, takie jak PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39, które należy rozliczyć w odpowiednich formularzach PIT.
 • Podatnicy mogą skorzystać z usługi Twój e-PIT, przygotowanej przez Ministerstwo Finansów, aby łatwo rozliczyć PIT poprzez przeglądanie zgodności dokumentów nadesłanych przez pracodawców czy zleceniodawców.
 • Jeśli PIT zostanie rozliczone po terminie, może być naliczona kara lub odsetki za zwłokę.

Ostateczny termin na złożenie deklaracji PIT za 2023 rok jest 30 kwietnia 2024 roku. To ważne, aby pamiętać, że ten termin dotyczy różnych formularzy PIT, takich jak PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39, które są przeznaczone dla różnych grup podatników.

Jeśli uzyskaliśmy dochody w roku podatkowym 2023, jesteśmy zobowiązani do złożenia deklaracji PIT. Deklarację należy złożyć w odpowiednim formularzu PIT, który zależy od rodzaju uzyskanych dochodów. Na przykład, jeśli jesteśmy pracownikami etatowymi, powinniśmy skorzystać z formularza PIT-37, natomiast jeśli uzyskujemy dochody z działalności gospodarczej, powinniśmy skorzystać z formularza PIT-36.

Aby uniknąć kary lub odsetek za zwłokę, ważne jest, aby złożyć deklarację PIT przed upływem terminu. Jeśli nie jesteśmy w stanie złożyć deklaracji na czas, powinniśmy skontaktować się z urzędem skarbowym i ustalić, czy możemy otrzymać przedłużenie terminu.

Rodzaje podatku dochodowego

W Polsce istnieją różne rodzaje podatku dochodowego, które mają zastosowanie w zależności od źródła dochodów. Oto kilka głównych formularzy PIT i ich przeznaczenie:

 • PIT-28: Przeznaczony dla osób otrzymujących dochody z pracy na podstawie umowy o pracę.
 • PIT-37: Przeznaczony dla pracowników samodzielnych, takich jak pracownicy sezonowi, praktykanci lub freelancerzy.
 • PIT-36: Przeznaczony dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub opodatkowaną wg zasad ogólnych.
 • PIT-36L: Przeznaczony dla osób, które wybrały liniową formę opodatkowania.
 • PIT-38: Przeznaczony dla osób otrzymujących dochody z najmu, dzierżawy lub podnajmu.
 • PIT-39: Przeznaczony dla osób otrzymujących dochody z działalności rolniczej.

W zależności od naszych źródeł dochodów, musimy wybrać odpowiedni formularz PIT i go rozliczyć. Ważne jest, aby upewnić się, że wypełniamy formularz poprawnie i kompletnie, aby uniknąć problemów z urzędem skarbowym.

Rozliczanie PIT za pomocą usługi Twój e-PIT

Ministerstwo Finansów przygotowało usługę Twój e-PIT, która umożliwia łatwe rozliczanie PIT online. Aby skorzystać z tej usługi, musimy zalogować się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, używając profilu zaufanego (np. profilu ePUAP) lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Przy korzystaniu z usługi Twój e-PIT, będziemy mieli dostęp do swoich dokumentów podatkowych, takich jak PIT-11 (informacja o dochodach) lub PIT-8C (informacja od zleceniodawcy). Po zalogowaniu się, wystarczy sprawdzić zgodność tych dokumentów ze stanem faktycznym i przesłać wypełnioną deklarację do urzędu skarbowego.

Dzięki tej usłudze możemy łatwo rozliczyć PIT bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, możemy skontaktować się z profesjonalistą podatkowym lub z urzędem skarbowym.

Następstwa rozliczenia PIT po terminie

Jeśli nie złożymy deklaracji PIT przed upływem ostatecznego terminu, możemy być narażeni na różne konsekwencje. Oto kilka możliwych następstw rozliczenia PIT po terminie:

 • Kara: Jeśli nie złożymy deklaracji na czas, urząd skarbowy może nałożyć na nas karę pieniężną. Wysokość kary może się różnić w zależności od naszych dochodów i okoliczności.
 • Odsetki za zwłokę: Jeśli nie zapłacimy podatku na czas, urząd skarbowy może naliczyć odsetki za zwłokę. Odsetki są naliczane od dnia, w którym podatek stał się wymagalny, do dnia wpłaty.
 • Inne konsekwencje: Opóźnione rozliczenie PIT może mieć również inne konsekwencje, takie jak utrata prawa do pewnych ulg podatkowych lub problemy z uzyskaniem np. kredytu hipotecznego.

Aby uniknąć tych konsekwencji, ważne jest, aby złożyć deklarację PIT przed upływem terminu. Jeśli jesteśmy nie w stanie złożyć deklaracji na czas, powinniśmy jak najszybciej skontaktować się z urzędem skarbowym i sprawdzić, czy możemy otrzymać przedłużenie terminu.