Oszacowanie powierzchni paneli fotowoltaicznych dla zelektryfikowanego transportu autobusowego w Warszawie w wariancie skrajnym

Estimation of area of photovoltaic panels for electric buses in Warsaw. Extreme variant

  • Sławomir Bielecki Politechnika Warszawska Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Cieplnej
  • Dorota Gręda
Keywords: autobus elektryczny, transport publiczny, odnawialne źródła energii, fotowoltaika, elektryfikacja transportu, transport miejski w Warszawie

Abstract

The aim of this paper is to estimate the area of power plants based on renewables (photovoltaic panels) for the case where public transport in Warsaw would be fulfilled by electric buses instead of combustion buses. The analysis are in extreme variant when all combustion buses were exchanged for electric buses and the power demand was completely covered from photovoltaics. Calculations are based on weather data from weather station placed in the center of Warsaw, also public data and information of parameters of electric buses which were tested in urban conditions. Results for different seasons are shown in comparison to the area of the city of Warsaw district.

Celem pracy jest oszacowanie powierzchni jaką zajęłyby jednostki generujące energię elektryczną z odnawialnych źródeł słonecznych energii (fotowoltaika) na potrzeby zasilania autobusowego transportu publicznego w Warszawie. Przeprowadzone obliczenia dotyczą górnego oszacowania. Analizowany był skrajny wariant, zakładający całkowite zastąpienie stołecznego taboru autobusowego transportu zbiorowego przez pojazdy w pełni elektryczne i ponadto zakładający ilościowe pokrycie związanego z tym zapotrzebowania na energię w pełni przez lokalne źródła fotowoltaiczne. Obliczenia przeprowadzono na podstawie danych pogodowych uzyskanych ze stacji meteorologicznej znajdującej się w centrum Warszawy, publicznych danych statystycznych i pomiarowych oraz informacji na temat parametrów elektrobusów testowanych w warunkach miejskich. Uzyskane wyniki w zależności od warunków wynikających ze zmienności pór roku przyrównano do powierzchni dzielnic M.St. Warszawy.

References

1. Autobusy elektryczne. Koszty zakupu i eksploatacji, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie, Prezentacja multimedialna, Warszawa, 30.03.2017: https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/e-bus-praktyczneaspekty-elektryfikacji-transportu-publicznego/ (dostęp: 27.11.2017).
2. Biała Księga: Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągniecia konkurencyjnego i zasobooszczednego systemu transportu: Dz. Urz. WE z dnia 28.03.2011.
3. Dane pogodowe ze stacji meteorologicznej na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, Dane z okresu 01.11.2016–31.10.2017, [Dane statystyczne udostępnione na podstawie umowy z Wydziałem Fizyki].
4. Dyr T., Abramowicz A., Projekt eBus jako instrument rozwoju transportu publicznego, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2015, nr 1–2.
5. Dyr T., Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI wieku, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2011, nr 10.
6. Dyr T., Europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2013, nr 11.
7. Dyr T., Konkurencyjna i zasobooszczędna mobilność w miastach, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2015, nr 1–2.
8. Godzina wschodu i zachodu Słońca dla Warszawy: http://halloween.friko.net/slonce/Warszawa (dostęp: 27.12.2017).
9. Grzelec K., Okrój D., Perspektywy obsługi miast autobusami elektrycznymi na przykładzie Sopotu, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 11.
10. Informator Statystyczny, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, nr VI (279), czerwiec 2017: http://www.ztm.waw.pl/statystyka.php?c=664&i=38&l=1, (dostęp: 05.12.2017).
11. Ochrona Środowiska 2015, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, data aktualizacji: 14.12.2015.
12. Program e-BUS: Polski Autobus Elektryczny: https://www.mr.gov.pl/strony/strategia-narzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/kluczowe-projekty/program-e-bus-polski autobuselektryczny/ (dostęp: 27.11.2017).
13. Publiczne dane o powierzchni Warszawy oraz poszczególnych dzielnic, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy: http://www.um.warszawa.pl/o-warszawie/warszawa-w-liczbach/powierzchnia- 3 (dostęp: 27.12.2017).
14. Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim raport za rok 2016, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Powietrza w Warszawie, Warszawa, lipiec/kwiecień 2017.
15. ZeEus: http://zeeus.eu/about-zeeus/ (dostęp: 27.11.2017).
16. Zrozumieć politykę Unii europejskiej. Transport, Bruksela, listopad 2014: https://europa.eu/european-union/topics/transport_pl (dostęp: 27.11.2017).
Published
2018-05-30
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology